On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Проект "Изграждане и укрепване на браншовия капацитет за саморегулация в търговските комуникации"

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРОЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ - ПРИОРИТЕТ НА САМОРЕГУЛАЦИЯТА
В ПИВОВАРНАТА ИНДУСТРИЯ

 

ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ОТГОВОРНИ ТЪРГОВСКИ КОМУНИКАЦИИ

 
Съюз на пивоварите в България
 
 

1. Вместо предговор

 

2. Същност на добрата практика за отговорни търговски комуникации

 

3. Саморегулация на пивоварната индустрия в Европа

 

4. Европейски форум за алкохол и здраве

 

5. Терминологичен речник на най-често използваните понятия в саморегулацията

 

6. Добра практика за саморегулация на търговските комуникации на Съюза на пивоварите в България

 

6.1. Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на СПБ

 

6.2. Меморандуми за сътрудничество

 

6.3. Кодекс за лоялна рекламна практика на АРА

 

6.4. Правилник за прилагане Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на СПБ

 

6.5. Нормативна регулация на потребителската политика. Предизвикателството саморегулация

 

7. За оперативна програма "Административен капацитет"

 

8. Вместо заключение

   
 

Презентационни материали

 
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Назад   Напред