On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Добра практика за саморегулация на търговските комуникации на Съюза на пивоварите в България

 
Съюзът на пивоварите в Република България (СПБ) е учреден през 1991 г. като сдружение с идеална цел за представяне и защитаване интересите на българската пивоварна индустрия.
Членове на съюза са: Болярка – ВТ АД, Загорка АД, Каменица АД, Карлсберг – България АД, Ломско пиво АД, Агрима АД; асоциирани членове са: Малц АД, Булмалц ООД, Присое ЕАД, Айс техник ООД, APV ООД, Бегеров, Берил Ж ЕООД, Булхопс ООД; Диверсистем ЕООД, СД Икар Беджев и сие, Кемко Интернешанъл ЕООД, ЕТ Мария Миразчиева, Сигротехинженеринг ЕООД, Тримекс-сервиз АД, Хранинвест-хранмашкомплект АД, Растал GmbH – Германия, Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ), Бомиган Лупекс ООД, Университетът по хранителни технологии (УХТ).
През 2008 г. членове на Управителния съвет са: инж. Антон Ненов – изп. директор на Болярка – ВТ АД, Ян Дерк ван Карнебеек – генерален мениджър на Загорка АД, Анатолий Попов – генерален мениджър на Каменица АД, Александър Грънчаров – изп. директор на Карлсберг – България АД. Председател на УС на СПБ е Владимир Иванов.
Най-точните индикатори за успешното развитие на компаниите от СПБ са направените през последните 10 години вложения в производствени инвестиции, иновации, търговски марки, реклама, обучение и усъвършенстване на човешките ресурси. Респектиращата цифра от над 550 млн. лв. инвестиции за периода, от които само през 2007 г. – над 60 млн. лв., показват продължаващото обновление и модернизация на сектора.
Около 82% от пазара на бира в страната са представени от първия (InBev), третия (Heineken) и четвъртия (Carlsberg Breweries) в света пивопроизводители. Днес производствено-техническият и пазарен капацитет на бранша включва:
  девет пивоварни завода;
  две самостоятелни предприятия за производство на малц;
  едно предприятие за производство на хмелов гранулат;
  един завод за производство на резервни части и нестандартно оборудване;
  две научни звена към ИКХТ – София, и УХТ – Пловдив;
В производството годишно се преработват около 120 000 т пивоварен ечемик и над 450 т натурален хмел и хмелови продукти.
През последните 3 години индустрията бележи устойчив ръст в годишните продажби на пиво. Произвежда се светло и тъмно пиво, като броят на асортиментите е над 70. Местното производство на 8 лицензни марки е поредното доказателство за доверието и авторитета, който има българският пивовар в световното семейство на производителите на бира.
В пивоварните предприятия работят 2900 души, а общо със спомагателните сектори в отрасъла – 12 000. Като част от социалния диалог между работодатели и синдикати е приета Харта за етични стандарти на социалните партньори в пивоварната индустрия, подписана от Съюза на пивоварите, КНСБ и КТ „Подкрепа”. Документът е единствената въведена социална харта в хранителната и питейната индустрия в съответствие с европейските практики и препоръки на Международната организация на труда (МОТ).
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред