On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Кодекс
за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на обединените в Съюза на пивоварите в България (СПБ) производители на пиво

 
Обръщение на  пивопроизводителите, подписали кодекса
„Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на пивоварната индустрия в страната. С настоящия документ ние приемаме общ Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти, който е в пълно съответствие с духа и философията на всички принципи и правила, утвърдени от „Пивоварите на Европа” (The Brewers of Europe) – най-престижната и авторитетната европейска международна организация в нашата промишленост.
Като част от европейското семейство на производителите на пиво СПБ прилага достиженията на саморегулаторната система на обединените в The Brewers of Europe национални асоциации на страните – членки на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария. Изцяло споделяме приоритетите, произтичащи от международно приетите принципи за отговорна търговска комуникация за всички видове напитки със съдържание на алкохол, известни като Стандарти на Амстердамската група (TAG Standards).            Ние, членовете на СПБ, напълно съзнаваме отговорностите, които имаме по отношение на обществото, особено важна част от които са маркетинг посланията и внушенията в посока създаване култура на употребата на пиво като част от умерения и здравословен начин на живот. Пивоварната индустрия доказа и продължава да доказва способността си да управлява стопанската си дейност отговорно чрез прилагането на принципите на саморегулация на търговската си комуникация и активно да популяризира най-високи етични стандарти.
Саморегулацията е цялостна концепция, а не просто отделен модел. Тя е философия и визия за развитието на пивоварния отрасъл в комуникацията му с обществото. Ние ясно осъзнаваме, че задължението за приемане на отговорностите в този процес се поделя между всички участници в него – рекламодатели, рекламни агенции, медии. Но в центъра на всеобщия интерес е пълнолетният потребител и той трябва да бъде насърчаван да консумира нашите продукти отговорно и да ги използва умерено.
С приемането на този Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти ние не само даваме своя ефективен принос за възпитание на култура на умерена консумация на пиво, но изразяваме увереността си, че именно със спазването на правила за саморегулация ще се постигнат общественозначими цели, без да се използват рестриктивните механизми на държавното администриране.
Като отговорни производители ние гарантираме, че нашият маркетинг е насочен само към пълнолетни лица и се осъществява със загриженост, умереност и внимание, така че да не провокира към безотговорна консумация на пиво.”

Преамбюл

Търговските комуникации играят фундаментална роля в успеха на свободната пазарна икономика, сектор от която е и пивоварната индустрия. Маркетингът е този, който провокира конкурентността, подтиква към иновации и позволява потребителите да избират между различни търговски марки, да са осведомени за качествата им, както и за новите продукти. Рекламата е може би най-видимата част на компонентите на търговската комуникация, която включва и другите форми на маркетингова политика – промоцирането и спонсорството.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред