On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Европейски форум за алкохол и здраве

 
На 7.06.2007 г. под егидата на Генералната дирекция за здравеопазване и защита на потребителите (DG SANСO) на Европейската комисия е учреден Европейският форум за алкохол и здраве. Инициативата обединява 40 представители на международни институции, бизнес сдружения, мултинационални корпорации, неправителствени организации, между които Европейската комисия, Световната здравна организация и нейни представителни ведомства в ЕС, редица граждански сдружения за борба и превенция на злоупотребата с алкохолни напитки, асоциации на производители и търговци на алкохолни напитки, мултинационални компании. Всички те са подписали специална харта за съвместни действия с цел обединяване на усилията на всички заинтересовани организации и лица в предприемането на действия за намаляване вредите от алкохола в страните – членки на ЕС.
Съгласно приетата европейска стратегия за подпомагане на страните членки за намаляване вредата от алкохола, участниците във форума фокусират своето внимание върху следните приоритети:
  защита на децата и младите хора;
  намаляване на травмите и смъртността от пътни инциденти, причинени от употребата на алкохол;
  превенция на вредите от алкохола сред възрастното население и намаляване на негативния ефект върху икономиката и социалните фондове;
  повишаване на обществената информираност по проблемите на консумацията на алкохол, както и събирането на надеждна статистика от всички страни членки.
Важен аспект от задачите на форума е да се изгради и поддържа обща европейска база с доказателства за приноса на участниците във форума за постигането на посочените цели.
Съгласно договорените формат и платформа за реализация целите на инициативата, участниците в нея се срещат два пъти годишно и предлагат конкретни мерки за страните членки в защита на младите хора и децата. По време на форума здравният комисар Маркус Киприану в специално изявление за медиите визира и значението на маркетинговите комуникации в осъществяването на тази общоевропейска политика: „Очаквам производителите на алкохол да предлагат своите продукти на пазара по-отговорно. Медиите, рекламистите, продавачите, както и собствениците на клубове и заведения, трябва да допринасят за промяна на нагласите и поведението сред младите хора.”

Учредители и участници във форума

Учредители и участници във Форума за алкохол и здраве са следните официални институции, структури на гражданското общество, бизнес сдружения, организации и компании:
- Advertising Information Group (AIG) – Информационна общност за реклама, Австрия
- Association of European Cancer Leagues (АECL) – Асоциация на европейската лига за борба с рака
- Association of Small and Independent Breweries in Europe (АSIBЕ) – Асоциация на малките и независими пивоварни в Европа
- Association of Television and Radio Sales Houses (Egta) – Асоциация на къщите за телевизионни и радиопродажби
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред