On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 
- Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) – Общност на европейските производители на вино
- Committee of Professional Agricultural Organisations in the EU General Confederation of Agricultural (CPAOEUGCA) – Комитет на селскостопанските организации и eвропейска конфедерация на кооперациите
- Cooperatives in the EU (COPA-COGECA) – Сдружение на кооперативите в Европа
- EUROCARE
- Alcohol Action Ireland (AAI) – Алкохолни дейности, Ирландия
- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) – Национална организация за превенция на алкохолните зависимости, Италия
- EUROCARE, Италия
- Estonian Temperance Union (ETU)
- German Centre for Addiction Issues (DHS) – Германски център по въпросите на зависимостите
- Institute of Alcohol Studies (IAS) - Институт за алкохолни проучвания
- National Foundation for Alcohol Prevention (STAP) – Национална фондация за превенция на алкохолизма
- EUROCOMMERCE
- Royal Ahold
- British Retail Consortium (BRC) - Британски консорциум на търговците на дребно
- Delhaize Group
- European Association of Communications Agencies (EACA) – Европейска асоциация на комуникационните агенции
- European Federation of Associations of Beers and Beverages Wholesalers (CEGROBB) – Европейска федерация на дистрибуторите на едро на бира и напитки
- European Federation of Magazine Publisher (FAEP) – Европейска федерация на издателите на списания
- European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA) – Европейска федерация на националните организации, работещи с бездомните
- European Forum for Responsible Drinking (EFRD) – Европейски форум за отговорна консумация на алкохол
- European Midwives Association (EMA) – Европейска асоциация на жените домакани
- European Mutual Help Network for individuals and families with Alcohol Related Problems (EMNA) X – Европейска мрежа за работа с лица и семейства, които имат проблеми, свързани с алкохола
- European Public Health Alliance (EPHA) – Европейски алианс за обществено здраве
- Royal College of Physicians, Лондон – Кралски колеж на лекарите, Лондон
- European Publishers Council (EPC), Европейски съвет на издателите
- European Sponsorship Association (ESA) – Европейска асоциация на спонсорите
- European Transport Safety Council (ETSC) – Европейски  съвет за безопасност на транспорта
- European Youth Forum (EYF) – Европейски младежки форум
- National Youth Council of Ireland (NYCI) – Национален младежки форум на Ирландия
- Institut de Recherches Scientifiques sur les boissons alcoolisées (IREB)
- International Center for Alcohol Policies (ICAP) – Международен център за алкохолни политики
- ReLeaf – European Young Persons’ Network for Drug and Alcohol Health Promotion
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред