On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Меморандуми за сътрудничество

 
 

Меморандум за сътрудничество: Съюз на пивоварите в България - АБРО

 

Меморандум за сътрудничество: Съюз на пивоварите в България - Асоциация на рекламните агенции

 

Меморандум за сътрудничество: Съюз на пивоварите в България - Федерация на потребителите в България

 

Меморандум за сътрудничество: Съюз на пивоварите в България - Българска национална асоциация на потребителитe

 
Назад   Напред