On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 
 

Европейски форум за алкохол и здраве

 

Регулация и стратегии на ЕС при рекламиране на храни и напитки с оглед здравословния начин на живот

 

Саморегулация на търговските комуникации. Европейски модел и добра практика на Съюза на пивоварите в България

 

Саморегулацията – част от политиката за насърчаване на административния капацитет

 

Съюзът на пивоварите – бенефициент по Оперативна програма “Административен капацитет”

 

Защо е необходима саморегулация? По-високо признание за ефективна саморегулация

 

Политика и стратегия на ЕС в насърчаване саморегулацията на производителите на храни и напитки

 

Изисквания на действащото българско законодателство към рекламата на стоки и услуги

 

Специалните правила за реклама

 

Практика в областта на рекламната и маркетинговата комуникация. Обединен кодекс на ICC

 

Обществен съвет по саморегулация. За социална отговорност в бизнес комуникацията

 
Назад   Напред